Engish Vietnamese

ỦY THÁC XUẤT, NHẬP KHẨU

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC

  • Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng ngoại thương, thực hiện thanh toán ngoại thương. Tư vấn, giới thiệu khách quốc tế, mặt hàng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng đang tìm kiếm đối tác.
  • Tư vấn các thủ tục XNK hàng hóa, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục XNK, giao nhận tại cảng.
  • Cùng khách hàng giải quyết khiếu nại đối với khách nước ngoài.
  • Thu tiền phí ủy thác ở mức hợp lý tùy theo giá trị lô hàng.
  • Tư vấn, cung cấp tài chính cho khách hàng trong việc thanh toán – mức và thời hạn tùy theo uy tín của khách hàng

                                                  hinh_anh_1                          

 

                                                                         ĐẠI DƯƠNG  “UY TÍN ĐỂ PHÁT TRIỂN”

Ý kiến khách hàng